מועצה אזורית עמק הירדן מודיעה כי ניתן להגיש בקשות למתן תמיכה למוסדות ציבור לשנת התקציב 2022 עבור תרבות והיסטוריה- מוזיאונים, עפ"י הוראות נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות. 

לחצו כאן לפרטים נוספים ולקבלת כל המסמכים הנדרשים