מכרז מסגרת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, שדרוג, חידוש ושימור של תשתיות

החברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ מבקשת להבהיר כדלקמן:

  1. דחיית מועד הגשת הצעות

המועד החדש להגשת הצעות נקבע ליום 20.1.2022 עד השעה 12:00 בדיוק.

  1. שינוי בתנאי המכרז

בהתאם להוראות המכרז, משתתפי המכרז מתבקשים להגיש הצעתם כאחוז הנחה מהמחיר המרבי. המחיר המרבי הקבוע במכרז שונה, כך שבמקום מחירון משב"ש מופחת ב-20% (המחיר המרבי לפני השינוי), המחיר המרבי החדש הינו מחירון משב"ש מופחת ב-15%.

פרטים נוספים בקישור המצורף