עובדי המועצה האזורית עמק הירדן ייצאו לחופשה בין ה-18 ל-22 באוגוסט.

בימים אלה לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה לטלפונים.

המועצה תשוב לעבודה במתכונת רגילה ב-25 באוגוסט.