דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 11 25/12/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 10 11/12/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 9 20/11/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 8 09/10/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 17 07/08/2018 -
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 7 24/07/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 16 01/07/2018 -
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 6 19/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 4 15/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 15 24/04/2018 -
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 14 10/04/2018 -
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 13 18/03/2018 -
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 3 13/03/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 2 13/02/2018 מן המניין
פרוטוקול ישיבת מועצת הספורט מס' 12 12/02/2018 -
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 1 16/01/2018 מן המניין