חוברת הרשמה לכיתות א'                                    שיבוץ לכיתות א'