אנשי קשר 

[רני אוחנה]

אודות

אגף התפעול מספק את התשתיות והבסיס לעבודת המועצה כולה: תקשוב וחשמל, כבישים ומדרכות, ביטחון ופיקוח, איכות סביבה ותברואה, תחבורה והיסעים, נוי ומים, ועוד .