קבלת קהל במחלקת גבייה

 

חנית חינגה

פקידת גביה (תשלומים, הנחות, חוגים, אישורי העדר חובות).                   04-6757692   מייל:  hanit@j-v.org.il

שני עוקבי

פקידת גביה (תשלומים, שינוי מחזיקים, הנחות, אישורי העדר חובות).         04-6757681    מייל:  shani.o@j-v.org.il

גלית ג'ילירס

פקידת גביה (תשלומים, התאמות, הנחות, אישורי העדר חובות).            04-6757634    מייל:  galit.g@j-v.org.il

ילנה רוזין

פקידת גביה (תשלומים, אגרות, הוראת קבע, הנחות, אישורי העדר חובות).  04-6757612   מייל:  elena@j-v.org.il

הלן אריש

פקידת גביה (תשלומים, שומה, פטור נכס ריק/לא ראוי לשימוש).              04-6757667   מייל:  helen@j-v.org.il

 

שעות מענה טלפוני:

8:30-12:30  
13:30-15:30
הפסקת צהרים 12:30-13:30