קיום אירועים תחת כפת השמיים

בצו רישוי עסקים 2012 נקבע כי אירוע של עינוג ציבורי (מופע מוסיקלי/ תאטרון וכיו"ב) אשר אינו מתוכנן/ צפוי להכיל יותר מ500 משתתפים ,אינו טעון רשיון עסק.

יחד עם זאת, ועל מנת להגן על הציבור, נקבע במועצה נוהל מחייב לשם עריכת אירוע כאמור באופן בטיחותי ומסודר .

  1. לעריכת אירועים תחת כפת השמיים בשטחים ציבוריים שאינם בתחום היישובים יש לקבל הסכמת המועצה מראש ובכתב ובכפוף לתנאים הבאים :
    1. תאום מוקדם עם מחלקת תפעול לרבות הגשת טופס בקשה לקיום ארוע שאינו טעון רישוי .
    2. תאום מול מחלקת הביטחון (קב"ט מועצה).
    3. המשך תיאומים מול גורמים במרחב על פי הנחיות המועצה.
    4. עמידה בהוראות הנוהל המצורף.

למען הסר ספק, כל אירוע המתוכנן בשטחים ציבוריים ברחבי המועצה מחויב בתאום מול מחלקת התפעול וקבלת אישור פרטני ובכתב.

אירועים תחת כפת השמיים בסמיכות לחופים ו/או גדות נחלים/ ו/או אתרי רחצה ,בריכות שחיה, פארקי מים מחויב בתיאום מחלקת חופים.