מטרותיו של חוק רישוי עסקים הינם לשמור על שלום הציבור ובריאותו, ביטחונו ובטיחותו, להגן על הסביבה, למנוע הפצת מחלות בעלי חיים, לקיים את דיני הכבאות וכן את דיני התכנון והבניה.לשם קיום מטרות אלו, הוגדרו בצו רישוי עסקים מיהם העסקים הטעונים ברישיון עסק ומיהם הגורמים המאשרים, רשות הרישוי בעמק הירדן שמה לה למטרה לסייע ולהקל על בעלי עסקים ויזמים לעמוד בהוראות החוק וללוות את היזם עד לקבלת הרשיון המיוחל.

בתהליך רישוי העסק ילווה נציג המועצה אותך היזם ויסייע ויכווין את בעל/ת העסק עד לקבלת הרשיון והפעלה מוצלחת של העסק.

לצורך זה הנך מתבקש למלא את הטפסים הבאים: 

1. טופס בקשה לרשיון עסק

2. כמו כן עלייך לצרף תוכנית עסק

3. תיאור מהות ואופיו של העסק (פרשה טכנית)

4.צילום מתוך הסכם שכירות

בקשה לרישיון עסק באופן מקוון

בטופס המקוון הנך נדרש למלא את הפרטים הנדרשים.

כל שדה המסומן ב-* הוא שדה חובה.

הנך נדרש לצרף מסמכים(תוכנית עסק,פרשה טכנית,צילום הסכם שכירות), לאחר העלאת המסמכים, כולם או חלקם, הנך מתבקש להקליק על כפתור שלח.

בימים הקרובים לאחר קבלת המסמכים יפנה נציג המועצה אלייך לצורך ליווי צמוד וסיוע בתהליך הרישוי.

לטופס המקוון


בטרם ביצוע התקשרות או פתיחת כל עסק, מומלץ לבצע בדיקה מקדמית להתאמת המבנה למהות העסק המבוקש בהיבט של תכנון ובניה, כמו כן מומלץ לאתר היתר בניה של המבנה ככל שישנו, נציג המועצה (רשות הרישוי) ישמח לסייע כאמור גם במתן חוות דעת מקדמית בנושאים אלו ועוד.