כדי שמושגי התכנון יהיו נגישים ומובנים, גיבשנו עבורכם הסברים פשוטים לגבי מספר מונחי יסוד.

ההסברים הם פרשנות חופשית של המונחים. ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

בחזרה אל העמוד הראשי של התכנית

בונים שפה משותפת לאתר.pdf