אנשי קשר 

יעדי המחלקה ומטרותיה

  • לדאוג למרכיבי הבטחון בישובים בשיתוף מלא עם הרבשים.
  • להכין את המועצה לשעת חרום בנושא כ"א וציוד.
  • לפקח ולדאוג לבטחון בתי הספר ולציוד שדרוש לכך.
  • לתאם בין המועצה לבין הצבא והמשטרה.

קב"ט בתי הספר 

אחראי לבטחון בבתי-הספר על ידי: אירגון שמירה.
אחריות ופיקוח על שערים וגדרות, מערכות הקשר והכריזה וכמובן המיקלטים.
תירגול התלמידים והמורים בנהלי התנהגות במצבי חרום.
כל אלה נעשים בשיתוף ובתיאום עם מנהלות בתי הספר ועם האחראים על הבטחון בהם.

מל"ח

הכנות לקראת רעידת אדמה .
רישום ציוד כבד + טרקטורים בישובים
חלוקת מים לישובים – בשיתוף אגודת המים
טיפול בנושא שפעת העופות – בשיתוף איכות הסביבה.