יעדי המחלקה ומטרותיה

זיהוי צרכי הקהילה, פיתוח ואספקת שרותים המותאמים לשנות
האלפיים תוך ניצול המשאבים הקיימים באופן אופיטימלי.
המחלקה פועלת לרווחת התושבים במועצה האזורית. קהל היעד
הוא הפרט, המשפחה, קבוצות למיניהן, הקהילה והאזור.
המחלקה מטפלת בעיקר בשתי אוכלוסיות:
א. אוכלוסיות הנמצאות בסיכון פיזי או נפשי שאינן מסוגלות
או שמתקשות להתמודד עם מצוקות שונות שפוגעות בתפקודן ובאיכות
חייהן ומקשות על השתלבותן החברתית.
ב. אוכלוסיות שמעונינות או שזקוקות לשיפור איכות חייהן.
עיקר הטיפול הוא בילדים ובבני נוער, בצעירים, במשפחות במשבר
ובמצוקה, בהורות עצמאית , בקשישים ובעולים.
הנושאים בהם עוסקת המחלקה:
* נכויות, פיגור, אלימות במשפחה, יעוץ נישואין,
סמים ואלכוהול.
* התאמת מסגרות פנימיות חינוכיות.
* הדרכת הורים וצוותי חינוך.
* הדרכה למימוש זכאויות מהמדינה.

תחום קהילתי:

בשנים האחרונות צוות העובדים הסוציאלים הכשיר את עצמו,
בלמידה אינטינסיבית והתנסות, בתחום הפיתוח הקהילתי,
כדי להכשיר את העובדים לעסוק בתהליכים המרכזיים
בישובים ובהתאם לחזון המועצה. המטרה שהעובדים
הסוציאליים יהיו מעורבים בתהליכים החברתיים המורכבים
כגון הרחבות קהילתיות, שיוך דירות ושינויים באורחות החיים.
כבר היום ישנה מעורבות כזו שמתחילה לשאת פירות בתחום
זה ישנו שתוף פעולה פורה עם האגף לפיתוח כלכלי נוצרו
פורומים משותפים שעוסקים בחשיבה ותכנון של מעורבות
המועצה בתהליכים חברתיים ומונציפליים בישובים.

שיטת העבודה:

עו"ס בכל ישוב הנותן את מגוון השרותים והמענים למצוקת הפרט,
המשפחה והקהילה. כמו כן עוסק העו"ס בהתערבויות מערכתיות,
ביעוץ ובלווי לממלאי תפקידים, במתן סיוע לפרט בראיה כוללנית.
במחלקת הרווחה עובדים סוציאליים בהתמחויות שונות.
פקידת סעד לחוק נוער, סדרי דין, אומנה, ויעוץ לסטודנטים
במכללה (בשיתוף המכללה). וכן קב"ס, עו"ס לחינוך מיוחד ועו"ס
למניעת סמים ואלכוהול. בתחום האזורי מעורבת המחלקה
בפורומים אזוריים של ממלאי תפקידים ובהקמת קבוצות
בתחומים שונים.
צוות העו"ס מונה 7 עובדים ועובדת מנהל וזכאות.