אנשי קשר 

רחלי רוימישר
מרכזת הוועדה החקלאית במועצה
0505525322

יעדי המחלקה ומטרותיה

רכוז המחלקה החקלאית בשיתוף מנהלי התאגידים והפעילויות החקלאיות .אחריות לתיפקוד השוטף, לפיתוח ולקידום כל ענפי .
החקלאות בעמק הירדן. בתוקף תפקידו של רכז הועדה החקלאית הוא משתתף בכל הנהלות הענפים, שותף להכנת התקציב השנתי, ולקביעת יעדי הפיתוח ואחראי למעקב ולבקרה אחר הביצוע .
ההנהלות הענפיות בהן הוא שותף: צמח תערובות, תמרים, סובטרופים, צמע"ע, ארגון הובלה, בננות, יענים, רפת, גד"ש, לול .
על רכז הועדה החקלאית גם ליצג את החקלאים באירגונים הארציים במשרד החקלאות (אירגון מגדלי פרות, עופות, בננות וכו') ומועצות הייצור (מועצת הפירות מועצת החלב וכו') .

 

למידע על קורס רססים בעמק הירדן - לחצו כאן 

 

נושאים נוספים בטיפול המחלקה החקלאית
  1. טיפול במיכסות המים בשיתוף עם אגודת המים ופיתוח מערכות מים, צנרת, מיחשוב, מתקנים וכו'..
  2. ניקוז אזורי תיכנון ופיקוח אחזקת מערכות הנקוז התת קרקעי כולל יעוץ בנושא שימור קרקע בעמק הירדן ובבטיחה .
  3. מחקר ופיתוח באמצעות: "צמח נסיונות", האחראית על מחקרים חקלאיים, ניסיונות, הדרכה וגיבוי מקצועי .
  4. אחריות על ניהול מעבדת שירות השדה והשגת תקציבים לצורך ניהולה השוטף .
  5. שותפות באחריות של המועצה לאספקת מי שתייה, אחזקת מערכות ביוב, סיוע לשיקום דרכים חקלאיות, שינוע ,תוצרת חקלאית, כריתת עצים וכו'
  6. קשר עם רכזי המשק בפעילות השוטפת וקיום פורום מועדון רכזי משק שתפקידו להזרים מידע ולהתייעץ בנושאים האקטואליים .
  7. השתתפות בהנהלת המועצה האזורית ובועדות מטעמה העוסקות בנושאים החקלאיים .
  8. בשיתוף עם הועדה החקלאית קיום דיונים אסטרטגיים בנושאי פיתוח החקלאות האזורית, יוזמה לגידולים חדשים, והשגת תקציבים למטרות פיתוח .