שמרית כהן
ממונה על חופש המידע

הנגשת מידע

באתר הנוכחי ניתן לקבל מסמכים משנת 2013 ואילך, ואילו מסמכים ממועד מוקדם יותר או מסמכים שאינם נמצאים באתר, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה אל ממונה חוק חופש המידע במועצה אזורית עמק הירדן, גב' שמרית כהן טל' 6757615 04 דוא"ל shimrit@j-v.org.il וזאת בהתאם לחוק חופש המידע.

להורדת טופס הסבר לחופש המידע לחצו כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע לחצו כאן

חוק חופש המידע התשנ"ח 1988

דו"ח שנתי לתושב

להורדת דו"ח שנתי לתושב לשנת 2017 לחצו כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

מועצה אזורית עמק הירדן 2018

מועצה אזורית עמק הירדן 2019

בדיקות

לתוצאות בדיקות מי שתיה בישובכם באתר משרד הבריאות - לחצו כאן