הנגשת מידע

באתר הנוכחי ניתן לקבל מסמכים משנת 2013 ואילך, ואילו מסמכים ממועד מוקדם יותר או מסמכים שאינם נמצאים באתר, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה אל ממונה חוק חופש המידע במועצה אזורית עמק הירדן, גב' אפרת מראד טל' 6757601 04 דוא"ל lishca@j-v.org.il וזאת בהתאם לחוק חופש המידע.

להורדת טופס הסבר לחופש המידע לחצו כאן

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע לחצו כאן

חוק חופש המידע התשנ"ח 1988

דו"ח שנתי לתושב

להורדת דו"ח שנתי לתושב לשנת 2017 לחצו כאן

בדיקות