בסימן טוב ומזל טוב,

ניתן לשאול כסא אליהו לברית מהמועצה הדתית בעמק הירדן במקומות הבאים:
קיבוץ אשדות יעקב אחוד – מר ארנון גבאי,        נייד: 050-8652638
קיבוץ דגניה א'               –   גב' סיגל שושני,      נייד: 052-3795688

 

 

 

שנזכה להיפגש בשמחות
המועצה הדתית עמק הירדן