אנשי קשר 

רוני בן נון
מהנדסת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה
04-6757635
אלרם חלפון
סגן מהנדס המועצה
04-6193409
054-5374414

מען למכתבים: מהנדס המועצה, מ.א. עמק הירדן, 15132

יעדי המחלקה ומטרותיה

הכנה, מעקב, לווי, בקרה ופיקוח על תוכניות אב, תוכניות
פיתוח ותשתית בתחומי המועצה האזורית, ותוכניות מקומיות
לישובים שבמרחב התכנון של המועצה האזורית עמה"י.
קידום תוכניות סטטוריות לישובי המועצה.
שירותי ועדה מקומית לתכנון ובנייה, שירותי מידע תכנוני
לציבור להכנת תוכניות לרשוי.
מעקב בקרה ופיקוח על הבנייה במרחב התכנון המקומי
עמק הירדן.

על סדר היום

* תוכניות הרחבת קהילתיות למשקי עמק הירדן
* קידום תכנון ובנייה של מרכז אזורי וקרית חינוך
באזור צומת אפיקים (צומת ארלוזרוב).

לכניסה לדף הועדה לתכנון ובניה לחץ כאן