זאב יעל
מנהל מחלקת ביוב ומים
04-6455933
058-6770722