אנשי קשר

טבלת אנשי קשר - מנכ"ל המועצה
שם תפקיד טלפון נייד טלפון נוסף מייל
דודו פרץ מנכ"ל המועצה 04-6757603 dudu@j-v.org.il
פירחה אוחיון מזכירת מנכ"ל 04-6757603 pircha@j-v.org.il
צחי בוחניק עוזר מנכ"ל ומנהל תחום אסטרטגי 04-6757613 058-6960024 strategic@j-v.org.il
אורית אידי לבאן רכזת משאבי אנוש 46193408 544812919 orit@j-v.org.il

מען למכתבים: מנכ"ל המועצה, דודו פרץ מ.א. עמק הירדן 15132

תחומי פעולה וסמכויות

 1. אחראי לביצוע מדיניות והחלטות ראש הרשות והמליאה בדרך היעילה והאפקטיבית בכפוף לחוקים ולכללים המתחייבים .
 2. ירכז בקרה על האגפים והמחלקות באמצעות ראשיהם, יוודא ביצוע מדיניות והחלטות ראש המועצה ויתאם בניהם .
 3. טיפול בתחום כ"א וגיבוש מדיניות כ"א על כל היבטיה .
 4. יסייע לגזבר לגבש הצעת תקציב שנתית בשיתוף מנהלי אגפים תוך קביעת עדיפויות וקדימות בהתאם למדיניות המועצה .
 5. יטפל בקביעת נהלי עבודה קבועים ומתואמים בכל מרחב המועצה .
 6. ירכז את כל פעילות המועצה והכנתה לחרום ובכללם, מל"ח ופס"ח .
 7. ירכז את כל נושא הרכש והמכרזים במועצה .
 8. אחראי בארגון אירועים, ואירוח אורחים ומבקרים .
 9. יסייע לראש המועצה בקשר עם מזכירי הישובים ו/או הועדים המקומיים.
 10. ירכז את הנושאים המשפטיים הקשורים בעבודת המטה .
 11. ירכז את רשות התמרור המקומית .
 12. ירכז את טיפול בנושא הביטוח של המועצה .
 13.  אחראי על כתיבת פרוטוקולים של מליאת המועצה, הנהלת המועצה, קרן עמק
 14. הירדן ועמותת חצר כנרת .
 15. אחראי למחלקות המועצה : ארכיון, תקשוב, תחבורה, בטחון, "בעמק וברמה" .
 16. יטפל בכל פרויקט ונושא המוטל ע"י ראש המועצה .