מערכת שעות - מחול - תשפ"ג

 

   יום

סטודיו 1 - גלים

סטודיו 2 - כנרת

סטודיו 3 - ירדן

ראשון

16:15-17:45     

ח-ט קלאסי שחר

15:15-16:15

ו-ז  מודרני גלית 

 15:30-16:30

  ג-ה קלאסי מיכל   

17:45-19:00     

יב קלאסי שחר

 16:15-17:45

י-יא מודרני גלית               

16:30-17:30   

 ו-ז קלאסי מיכל

19:00-20:30

י-יא קלאסי שחר

 17:45-19:00

ח-ט  מודרני גלית    

 

 

20:45-21:30

י-יב פויינט

 19:00-20:30

 יב מודרני

 

 

 

 

 

 

 

 

שני

 

   

9:30-11:00

 קלאסי בוגרים-וובה

 

 

15:15-16:30

ח קומפוזיציה  -ענת

 11:10-12:40

 מודרני בוגרים-וובה

16:15-17:45

י-יא קלאסי וובה

16:30-17:45

ט קומפוזיציה-ענת 

 

 

17:45-19:15

ח-ט קלאסי - וובה

17:45-19:15   

יב קומפוזיציה-ענת 

 

 

 19:15-20:45

  יב קלאסי- וובה

 19:15-20:45

י-יא קומפוזיציה-ענת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלישי

17:00

לייף דאנס- אם ובת

 

 

 

 

רביעי

15:30-16:30

היפ הופ ד-ה

16:15-19:15

ח-יב רפרטואר/סדנאות

15:15-16:30

ו-ז קלאסי - מיכל

16:30-17:30

היפ ו-ז

 

(שיעורים לא קבועים במערכת)

16:30-17:15

טרום חובה קלאסי - מיכל 

17:30-19:00

היפ הופ ח-ט

 

 

17:15-18:00

חובה א.ב טרום קלאסי-מיכל

       19:00:20:30

היפ הופ י-יב    

 

 

18:00-19:00

ג-ה קלאסי מיכל

     

   

 

   

19:15-20:45  

מודרני בוגרים-מיכל    

חמישי

 

15:15-16:15

 ו-ז מודרני גלית

16:15-17:45

י-יא קלאסי וובה

15:30-16:30

ג-ה ג'אז   

16:15-17:45

 ח-ט מודרני גלית

17:45-19:15

יב קלאסי  וובה

16:30-17:30

ט-יב ג'אז  

17:45-19:15

י- יא  מודרני גלית  

19:15-20:45

ח-ט קלאסי וובה

17:45-18:45  

ו-ח ג'אז   

19:15-20:45

  יב מודרני גלית

  

 

 

 

 

 

 

 

שישי

9:00-10:30

" לייפדאנס"-נשים

10:00-12:00

להקה