שנות בית הספר הן שנים מעצבות בחיי הילד והילדה. יש חשיבות רבה ברצף החינוכי, החברתי והרגשי להתפתחותם התקינה והבריאה של ילדים.
עם זאת, במקרים חריגים בלבד ולאחר תהליך חינוכי בבית הספר, יידונו בקשות פרטניות למעבר.

כל בקשות ההעברה של תלמיד ממוסד חינוכי אחד למשנהו, יטופלו במסגרת ועדת העברה. ועדה זו מורכבת מאנשי מקצוע בתחומים הטיפוליים והפדגוגיים, אשר בסמכותה להכריע האם המידע המובא לפניה מצדיק העברת התלמיד/ה למרות עקרון ההתמדה.

מועד האחרון להגשת בקשות לוועדת ההעברה הוא עד 31.5. בכל שנה. מקרים חריגים יובאו לדיון באישור מנהל אגף החינוך בלבד.

בקשת העברה כרוכה במילוי טפסים ובהשתתפות בדיון בוועדה באגף החינוך.

חשוב לדעת:

 • הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד למוסד המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים ומערכתיים.
 • אם בקשת המעבר הינה לבית ספר שאינו באזור המיפוי, המועצה תפעל ככל הניתן לסייע בהסעות למסגרות החינוך, אך אינה מתחייבת להסיע או לממן הסעה לבית הספר.

סדר הפעולות בתהליך:

 1. על ההורים להודיע למנהל/ת ביה"ס על הגשת בקשת העברה.
 2. הבקשה תוגש באמצעות דוא"ל למייל chinuch@j-v.org.il, עד ה- 31.5.
 3. יש לצרף לבקשה טופס ויתור סודיות חתום על-ידי שני ההורים.
 4. במקרה של הורים פרודים/ גרושים יש לצרף טופס חתום של כתב הצהרה והתחייבות.
 5. אגף החינוך יקיים דיון מקדים עם צוות בית הספר.
 6. חברי הוועדה הם: מנהל/ת אגף חינוך, מנהל/ת תחום בתי הספר, קב"ס/ית, מנהל/ת שפ"ח, מנהל/ת ביה"ס.
 7. הדיון בהשתתפות ההורים וחברי הוועדה יתקיים בין ה-10.7 ל- 15.7.
 8. החלטה תימסר להורים עד 1.8.
 9. מכתב ערעור ניתן לשלוח למזכירת אגף החינוך בתוך שבועיים מתאריך קבלת התשובה לכותב המייל: chinuch@j-v.org.il.
 10. אם הערעור לא התקבל, ניתן להגיש ערעור על תשובת המועצה למנהלת המחוז  בדוא"ל lishkanorth@education.gov.il, תוך שבועיים מקבלת התשובה.
לטופס בקשה למעבר לבית ספר אחר -  הקליקו כאן