הוקם ב-1913. תחילה ישבו המייסדים בחצר כנרת וב-1929 עברו למקום הנוכחי. בשנים שלפני הקמת המדינה שימשה בסיס לפלוגות השדה ולפלמ"ח. מחצרה יצאו גרעיני התיישבות רבים לישובים שונים ברחבי הארץ.

מס' חברים: 390 
מס' תושבים: 800
ענפי חקלאות: רפת, לול, בננות, מטעים, תמרים, גד"ש.
תעשיה: מחצבות כנרת, "חופית".
תיירות: "אחוזת אוהלו", "ירדנית", "תמרים פלוס", חניון "ירדן-כנרת", "בית המוטור".
ענפים נוספים: תובלה.