חברי גרעין תנועת השומר הצעיר ברוסיה שהתארגנו ב-1924 ועלו לנקודת הקבע ב-1932. במרוצת הזמן קלט גרעינים נוספים וחברות נוער, רובם של עולים מארצות אירופה, וקצתם ילידי הארץ. ערב מלחמת השחרור שימש בסיס של הפלמ"ח, ואחרי הקמת המדינה היה אחד מבסיסי הנח"ל.

מס' חברים: 640
מס' תושבים: 1212 
ענפי חקלאות: רפת, מדגה, בננות, סובטרופיים, תמרים, גד"ש.
תעשייה: "צח"מ חליבה", רכב חשמלי.
תיירות: אירוח כפרי "אפיקי נופש", הסעדה, כלבו, חנויות.
ענפים נוספים: תובלה, כלבייה, "אפיקים הפקות", "קו התפר", "מסגרות 2000", "סטודיו אסתי", "דג חי".