קבוצת אנשי "החלוץ" מלטביה, שהתיישבה ב-1924 במקום בו נמצא כעת קיבוץ גשר, עברה למקום הנוכחי ב-1935. ערב מלחמת העצמאות שימש הקיבוץ בסיס של הפלמ"ח. בעקבות הקרע בקיבוץ המאוחד ב-1952 נתפלג הקיבוץ לשניים. אנשי הקיבוץ המאוחד בנו את קיבוצם מצפון לביתם. במלחמת ההתשה סבלו התושבים מפעולות המחבלים.

מס' חברים: 162 
מס' תושבים: 384
ענפי חקלאות: רפת, תמרים, בננות, גד"ש. 
תיירות: "נופשדות" אירוח כפרי, "נהריים אי השלום".
ענפים נוספים: תובלה, "בית איל" – מכון כושר, "בית אורי ורמי" – מוזיאון לאמנות, "בית דוידקה" .