נוסד ב-1937 במסגרת התיישבות "חומה ומגדל" בידי גרעין של הנוער העובד. במרוצת הזמן קלט חבורת נוער עולה מגרמניה ואחרי הפילוג בקיבוץ המאוחד ב-1952, קלט קבוצת חברים שפרשו מקיבוץ עין גב. ערב הקמת המדינה שימש בסיס פעולה של הפלמ"ח וה"הגנה".
מס' חברים: 303 
מס' תושבים: 560
ענפי חקלאות: רפת, דייג, בננות, מטעים – פרדס, סובטרופיים, גד"ש.
תעשייה: תרביות רקמה.
תיירות: מלון "נוף גינוסר", פונדק גינוסר, "בית יגאל אלון".