מיסודה של היאחזות נח"ל ב-1949. המייסדים – עולים מפולים ומהונגריה, אליהם הצטרפו אחר כך גרעיני נוער עובד מישראל ומתורכיה.


מס' חברים: 66 
מס' תושבים: 200
ענפי חקלאות: בננות, תמרים.
תיירות: כפר נופש
ענפים נוספים: תחנת דלק "אלונית".