שוכן מעל מצוקי ואדי עמוד מערבית לאגם הכנרת. נוסד ב-1945, בידי הכשרות של הפלמ"ח, בוגרי בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" ובוגרי הנוער העובד. במשך השנים נקלטו בו עולים רבים מארצות אמריקה הדרומית ומארצות דוברות צרפתית באירופה ובצפון-אפריקה ובני משק. ליד הקיבוץ מתחילה התעלה הפתוחה של המוביל הארצי.


מס' חברים: 120 
מס' תושבים: 450
ענפי חקלאות: לול, בננות, מנגו, זיתים, גד"ש.
תעשיה: "חוקוק מראות", "תעשיות חוקוק" – מוצרי פלסטיק.
תיירות: אירוח כפרי, "מצודת חוקוק", חניונים בכנרת.