נוסד בשנת 1981. יושב מחדש בשנת 1993 ע"י חברי תנועת הבוגרים לש "הנוער העובד והלומד". 

חברים ומועמדים: 120
ענפי חקלאות: לול, מטעים
תעשייה: "בלוקל", "אבני רביד".
ענפים חינוכיים: המרכז החינוכי להתחדשות שתפנית", "המעורר", מרכז סמינרים.