אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד טלפון נוסף מייל
רני אוחנה מנהל מחלקת תפעול, רישוי עסקים, חופים והגנת הסביבה 04-6757618 050-7221208 [email protected]

 

שעות קבלת קהל
ימים ב' ו – ה' משעה – 08:30 – 14:30

 

הודעה חשובה לבעלי עסקים

הודעה חשובה לבעלי עסקים טעוני רישוי בעמק הירדן

בתאריך 01/01/2017 נכנסה לתוקף רפורמה חשובה ברשות הכבאות לעניין רישוי עסקים. הרפורמה מגדירה לראשונה עסקים ברמת סיכון נמוכה המפורטים בצו המצורף כעסקים הרשאים לקבל פטור מאישור כבאות בכפוף להצהרה על עמידה בתנאים מופחתים. בתי עסק העומדים בהוראות הפטור רשאים לחתום על תצהיר (מצורף) בנוכחות עו"ד. תצהיר זה שיוגש לרשות הרישוי במועצה מהווה אישור כבאות לכל דבר ועניין.

יודגש כי רשות הכבאות תבצע ביקורות מדגמיות בבתי עסק שהצהירו על פטור ויבדקו את אמיתות ההצהרה. מחלקת קידום ורישוי עסקים תפנה מיוזמתה לבעלי עסקים קיימים בעמק הירדן העומדים בהוראות הפטור ותנחה את בעלי העסק להמשך התהליך.

לעמוד ההסבר על הפטור בהצהרה של רשות הכבאות לחץ כאן 

טפסים להורדה

להורדת טופס הצהרה לפטור -לחץ כאן

בקשה לרשיון עסק – להורדה לחץ כאן

חוק רישוי עסקים – להורדה לחץ כאן

צו רישוי עסקים חדש – להורדה לחץ כאן

בקשה לרישיון עסק מסויג – להורדה לחץ כאן

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) – להורדה לחץ כאן

"חוזר מנכל 2009 לרישוי קייטנות" - למעבר לחץ כאן

יעדי המחלקה ומטרותיה

מחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית עמק הירדן, הינה המחלקה המטפלת בכל נושא הרישוי למגוון העסקים השונים המצויים ופועלים בתחום השיפוט של עמק הירדן.
המחלקה נותנת הסבר והכוונה לציבור הרחב, על פתיחת עסקים חדשים ורישויים .
במחלקת רישוי עסקים מתקבלות בקשות לרשיונות עסק אשר מטופלות עפ"י חוק רישוי עסקים.
עסקים הטעונים רישוי על-פי צו רישוי עסקים ואשר עליהם מוגשת בקשה לרשיון עסק, נבדקים ע"י המחלקה מכל ההיבטים, לרבות התאמתם מבחינת חוק התכנון והבניה .
לאחר בדיקה כאמור. הבקשות לרשיונות עסק מומלצות בחתימת יו"ר רשות הרישוי ומועברות לאישור הגורמים הנוגעים בדבר.
כל בקשה מועברת לגורם המתאים לאישורה, גורמי האישור הם משרדי הממשלה השונים כגון: משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, שרותי הכבאות, משרד העבודה, ועוד ועוד (הכל לפי העניין).
מחלקת רישוי עסקים פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים שצויינו לעי"ל ורק לאחר קבלת אישורם, ותשלום האגרות כמתחייב בחוק, מונפק רשיון העסק המבוקש.

מחלקת רישוי עסקים פועלת לרווחת התושבים באופן רציף 5 ימים בשבוע בשעות העבודה המקובלות, נותנת מענה לכל שאלה ו/או בעייה המתעוררות ומשתדלת לתת פתרון הולם לכל מקרה.