אנשי קשר

שולי מגן
04-8273524
050-5655987

מען למכתבים: מח' תחבורה מ.א. עמק הירדן 15132

טבלת סדרי הסעות אוטובוסים צהובים מיישובי עמק – הירדן ימים א',ב',ד',ה'

על המחלקה

מחלקת התחבורה ממונה על ניהול וביצוע מערך הסעות תלמידים המתגוררים בעמק הירדן אל מוסדות החינוך בעמק ומחוצה לו תוך הקפדה על כללי הבטיחות וביטחון הנוסעים.מערך הסעות גדול ומורכב מונה למעלה מ – 200 נסיעות ביום, המסיעות את הילדים למסגרות חינוכיות שונות והחזרתם הביתה.
ילדי החינוך המיוחד במוניות ואוטובוסים זעירים למוסדות המרוחקים מהבית, הסעות לילדי גנים למיניהם באזור והסעת מאות תלמידי בתי הספר היסודיים והתיכוניים באוטובוסים אל המוסדות בעמק, בטבריה ובגליל התחתון. בנוסף , המחלקה מסייעת בהסעות למסגרות החינוך הבלתי פורמלי ולכלל הפעולות החברתיות בתאום עם הלקוחות ובהתאם לצרכים בשטח.
המחלקה מעמידה את משאביה להזמנות מהישובים ודואגת להסעת עובדי המועצה. מחלקת תחבורה מונה מנהלת, קצין בטיחות בתעבורה ו- 10 נהגים ותיקים ומנוסים.לרשותנו עומדים 9 אוטובוסים "צהובים" ומספר דומה של אוטובוסים שכורים מחברות קבלניות.
בטיחות מעל הכל – בביצוע ההסעות השונות הננו שמים דגש מיוחד על נושא הבטיחות. אחריות על תקינות כל הרכב וביצוע אחזקה שוטפת. נהגי המחלקה עוברים השתלמויות מקצועיות סדירות על מנת לאפשר להם התמקצעות תמידית תוך הקפדה על בטחון ובטיחות.
אחריות על כשירות הנהגים תוך קיום בדיקות רפואיות תקופתיות לנהגים והקפדה על שעות העבודה ומנוחה של נהגי האוטובוסים. פיקוח ובקרה שוטפת על כל קבלני המשנה המועסקים ע"י המחלקה. המחלקה מקיימת קשר רציף עם מערכות החינוך הרגיל והבלתי פורמלי , מנהלי בתי הספר ההורים וועדי ההורים. הנהגים שומרים על התנהגות נאותה של התלמידים במהלך ההסעה ומדווחים על כל חריגה שמטופלת בהתאם לצרכים בשטח.
נהגי המחלקה הינם קבועים ,וותיקים ומכירים את מרבית הנוסעים באופן אישי, האווירה הידידותית מאפשרת התייחסות לפרט. הנהגים סורקים באופן קבוע את הרכבים בתום כל משמרת ,הם אוספים ומרכזים אבדות ומעבירים אותם ל"ארגז האבדות" בכניסה לבית בנדל, ציוד יקר ערך מועבר למשרד מחלקת התחבורה.
"ארגז האבדות" בבית בנדל פתוח ונגיש לאורך כל היום, משרדי המחלקה פתוחים לשרות הציבור כל יום בין השעות 07:00-15:30 .
מערך הסעות בתי הספר הינו קבוע ובהתאם לצרכי יום הלימודים בכל מוסדות החינוך. מערך הסעות לפעילות הבלתי פורמלי בשעות אחה"צ בנוי בשני סבבים. מכל הישובים מתבצעים שני סבבים לאיסוף נוסעים ושני סבבים לפיזור. פעילות הסעות אחה"צ מתבצעות לאורך כל השנה מלבד חופשות בתי הספר וחגים.