אנשי קשר

[]

סדרן תחבורה לבירורים - דורון כהן 053-3044673

[email protected]

מען למכתבים: מח' תחבורה מ.א. עמק הירדן 15132
 

החל מתאריך 1.9.2022 מופעל מערך ההסעות של חוגי אחר הצהריים בעמק הירדן, להלן שעות האיסוף והפיזור:

איסוף ראשון:

14:45 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מאשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד, אפיקים לבית בנדל.

14:50 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף משער הגולן, מסדה, בית זרע לבית בנדל.

14:45 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף ממושבת כנרת כל השכונות מלבד התחנה ליד המכולת, קיבוץ כנרת, דגניה א', דגניה ב' לבית בנדל.

14:45 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מפוריה עילית ציר ראשי, אלומות (שעת יציאה 14:55) לבית בנדל.

14:45 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מעין גב, האון, תל קציר, מעגן לבית בנדל.

14:40 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מנווה עובד ציר ראשי, כפר עבודה (שעת יציאה 14:55) לבית בנדל.

14:10 מיניבוס קבלן "מנור את אדיר" מתחיל איסוף מאלמגור, חוקוק, גינוסר לבית בנדל.

 

פיזור ראשון:

15:10 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל לבית זרע, מסדה, שער הגולן, אפיקים, אשדות יעקב מאוחד, אשדות יעקב איחוד.

15:10 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל לדגניה ב', דגניה א', קיבוץ כנרת.

15:10 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל לבית ירח, ימייה.

15:10 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל למעגן(כדורגל).

 

איסוף שני:

16:10 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מחוקוק, גינוסר לבית בנדל.

16:20 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מנווה עובד(ציר ראשי), פוריה עילית(ציר ראשי), כפר עבודה, אלומות, מושבת כנרת כל השכונות מלבד התחנה ליד המכולת, קיבוץ כנרת, דגניה א', דגניה ב' לבית בנדל.

16:20 מיניבוס קבלן "מנור את אדיר" מתחיל איסוף מאלמגור, עין גב(שעת יציאה 16:45), האון, תל קציר, מעגן לבית בנדל.

16:45 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מאשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד, אפיקים, מסדה, שער הגולן, בית זרע לבית בנדל.

17:05 אוטובוס צהוב מתחיל איסוף מבית ירח, ימייה לבית בנדל.

 

פיזור שני:

17:15 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל לבית זרע, מסדה, שער הגולן, אפיקים, אשדות יעקב מאוחד, אשדות יעקב איחוד.

17:15 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל לבית ירח, ימייה, גינוסר, חוקוק, הורדה בטבריה ברחוב הבנים ע"פ צורך.

17:15 אוטובוס צהוב מפזר מבית בנדל לדגניה ב', דגניה א', קיבוץ כנרת, מושבת כנרת, אלומות, כפר עבודה, פוריה עילית, נווה עובד.

17:15 מיניבוס קבלן "מנור את אדיר" מפזר מבית בנדל למעגן, תל קציר, האון, עין גב, אלמגור.

 

איסוף שלישי:

18:45 אוטובוס קבלן "משקל טורס" מתחיל איסוף מאשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד, אפיקים, שער הגולן לבית בנדל.

18:55 אוטובוס קבלן "משקל טורס" מתחיל איסוף מבית ירח, קיבוץ כנרת(שעת יציאה 19:00), דגניה א, דגניה ב' לבית בנדל.

19:05 אוטובוס קבלן "משקל טורס" מתחיל איסוף ממעגן(כדורגל) לבית בנדל.

 

פיזור שלישי:

19:15 אוטובוס קבלן "משקל טורס" מתחיל פיזור מבית בנדל לבית זרע, מסדה, שער הגולן, אפיקים, אשדות יעקב מאוחד, אשדות יעקב איחוד.

19:15 אוטובוס קבלן "משקל טורס" מתחיל פיזור מבית בנדל לדגניה ב', דגניה א, קיבוץ כנרת, מושבת כנרת, אלומות, כפר עבודה, פוריה עילית, נווה עובד.

19:15 אוטובוס קבלן "משקל טורס" מתחיל פיזור מבית בנדל לגינוסר, חוקוק, הורדה בטבריה ברחוב הבנים ע"פ צורך.

19:15 מיניבוס "מנור את אדיר" מתחיל פיזור מבית בנדל למעגן, תל קציר, האון, עין גב, אלמגור.

 

על המחלקה

סדרן תחבורה לבירורים - דורון כהן 053-3044573

מחלקת התחבורה ממונה על ניהול וביצוע מערך הסעות תלמידים המתגוררים בעמק הירדן אל מוסדות החינוך בעמק ומחוצה לו תוך הקפדה על כללי הבטיחות וביטחון הנוסעים.מערך הסעות גדול ומורכב מונה למעלה מ – 200 נסיעות ביום, המסיעות את הילדים למסגרות חינוכיות שונות והחזרתם הביתה.
ילדי החינוך המיוחד במוניות ואוטובוסים זעירים למוסדות המרוחקים מהבית, הסעות לילדי גנים למיניהם באזור והסעת מאות תלמידי בתי הספר היסודיים והתיכוניים באוטובוסים אל המוסדות בעמק, בטבריה ובגליל התחתון. בנוסף , המחלקה מסייעת בהסעות למסגרות החינוך הבלתי פורמלי ולכלל הפעולות החברתיות בתאום עם הלקוחות ובהתאם לצרכים בשטח.
המחלקה מעמידה את משאביה להזמנות מהישובים ודואגת להסעת עובדי המועצה. מחלקת תחבורה מונה מנהלת, קצין בטיחות בתעבורה ו- 10 נהגים ותיקים ומנוסים.לרשותנו עומדים 9 אוטובוסים "צהובים" ומספר דומה של אוטובוסים שכורים מחברות קבלניות.
בטיחות מעל הכל – בביצוע ההסעות השונות הננו שמים דגש מיוחד על נושא הבטיחות. אחריות על תקינות כל הרכב וביצוע אחזקה שוטפת. נהגי המחלקה עוברים השתלמויות מקצועיות סדירות על מנת לאפשר להם התמקצעות תמידית תוך הקפדה על בטחון ובטיחות.
אחריות על כשירות הנהגים תוך קיום בדיקות רפואיות תקופתיות לנהגים והקפדה על שעות העבודה ומנוחה של נהגי האוטובוסים. פיקוח ובקרה שוטפת על כל קבלני המשנה המועסקים ע"י המחלקה. המחלקה מקיימת קשר רציף עם מערכות החינוך הרגיל והבלתי פורמלי , מנהלי בתי הספר ההורים וועדי ההורים. הנהגים שומרים על התנהגות נאותה של התלמידים במהלך ההסעה ומדווחים על כל חריגה שמטופלת בהתאם לצרכים בשטח.
נהגי המחלקה הינם קבועים ,וותיקים ומכירים את מרבית הנוסעים באופן אישי, האווירה הידידותית מאפשרת התייחסות לפרט. הנהגים סורקים באופן קבוע את הרכבים בתום כל משמרת ,הם אוספים ומרכזים אבדות ומעבירים אותם ל"ארגז האבדות" בכניסה לבית בנדל, ציוד יקר ערך מועבר למשרד מחלקת התחבורה.
"ארגז האבדות" בבית בנדל פתוח ונגיש לאורך כל היום, משרדי המחלקה פתוחים לשרות הציבור כל יום בין השעות 07:00-15:30 .
מערך הסעות בתי הספר הינו קבוע ובהתאם לצרכי יום הלימודים בכל מוסדות החינוך. מערך הסעות לפעילות הבלתי פורמלי בשעות אחה"צ בנוי בשני סבבים. מכל הישובים מתבצעים שני סבבים לאיסוף נוסעים ושני סבבים לפיזור. פעילות הסעות אחה"צ מתבצעות לאורך כל השנה מלבד חופשות בתי הספר וחגים.