תוכן עניינים [הצג/הסתר]

  אזרח ותיק המקבל קצבה ללא הבטחת הכנסה

  אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה, שארים, תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה ללא  גמלת הבטחת הכנסה.

  הנחה בשיעור 25% עד 100 מ"ר משטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש הינו בגיל המתאים ומקבל קצבת זקנה, שארים, תלויים, נכות פגיעת עבודה

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  אזרח ותיק המקבל קצבה עם גמלת הבטחת הכנסה

  אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה, שארים, תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה ומקבל גמלת הבטחת הכנסה.

  הנחה בשיעור 100% עד 100 מ"ר משטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש הינו בגיל המתאים ומקבל קצבת זקנה, שארים, תלויים, נכות פגיעת עבודה ומקבל גמלת הבטחת הכנסה

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה והגמלה

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  הנחה על פי מבחן הכנסה

  לצפייה בתנאים הנדרשים להגשת הבקשה לחצו כאן

  לצפייה במסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לחצו כאן

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  הנחת נזקק (ועדת הנחות)

  עפ"י פרק ד' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70% למחזיק בנכס שהוא נזקק.

  לעניין זה, "נזקק" – מחזיק בנכס:

  1. שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד- פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו;
  2. שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

  תנאים לקבלת ההנחה:

  לצפייה במסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לחצו כאן

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  אזרח ותיק ע"פ מבחן הכנסה

  אזרח ותיק העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים, תש"ן 1989

  הנחה בשיעור 30% עד 100 מ"ר משטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש הינו בגיל פרישה ועומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים, תש"ן 1989
  • ההנחה תלויה במבחן הכנסה כדלקמן:
   1. אזרח ותיק אחד - סך הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.
   2. במידה  מתגוררים בנכס נפשות נוספות - סך ההכנסות מכל מקור של כל המתגוררים בנכס אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

  להצגת המסמכים הנדרשים לחצו כאן

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

  הנחה בשיעור 100% עד 100 מ"ר משטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש הינו בגיל המתאים ומקבל קצבת זקנה לנכה
  • יש צורך במבחן הכנסה למעט אזרח הזכאי להבטחת הכנסה

  המסמכים הנדרשים:

  • אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה
  • במידה ואין זכאות להבטחת הכנסה, יש לצרף אישורי הכנסה מכל מקור שהוא עבור שנת 2017.
   לכל המסמכים הנדרשים לחצו כאן

  במידה וגרים בנכס נפשות נוספות, נדרשת הגשת המסמכים לגבי כל המתגוררים בנכס דרך קבע שהינם מעל גיל 18.

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  נכות אי כושר

  נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה ונכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.

  הנחה בשיעור 80% על כל שטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן
  • המבקש נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127לו לחוק הביטוח אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא 75 אחוזים ומעלה או נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127לו לחוק הביטוח.

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה ואחוז הנכות.

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  נכות רפואית

  נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה

  הנחה בשיעור 40% על כל שטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש נכה אשר דרגת נכותו הרפואית היא בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור.

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי / מס הכנסה / משרד העבודה וכו'

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  אסיר ציון

  הנחה בשיעור של 100% עד 100 מ"ר מכוח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב- 1992

  ההנחה תינתן למחזיק שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד גמלה 17 ואישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה.

  הנחה בשיעור 66% 

  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • המבקש מחזיק בנכס
  • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  נכה רדיפות הנאצים

  נכה המקבל גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים

  הנחה בשיעור 66%

  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957,  גמלת ממשלת גרמניה (BEG), גמלה ממשלת הולנד (OFG), גמלה ממשלת אוסטרליה (WUV), גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957.

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח

  הנחה 66% עד 70 מ"ר מלבד

  מכוח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה, התשס"ח- 2008:
  ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.
  ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2", אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה.

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי
  • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2
  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  מקבלי גמלת סיעוד

  מקבלי גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח.

  הנחה בשיעור 70% על כל שטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוצג אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה 

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  מקבלי גמלה לילד נכה

  מקבלי גמלה לילד/ה נכה לרבות ילד במשפחה אומנה

  הנחה בשיעור 33% עד 100 מ"ר  משטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • המבקש מחזיק בנכס
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה
  • במידה והילד מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי מוסד לביטוח לאומי, הומצא אישור כי השתלמה בעדו גמלת ילד נכה.

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח של המבקש והילד
  • אישור מן המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה 

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  הורה עצמאי

  הורה עצמאי כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 או הורה המטפל באופן עצמאי בילד/ה המתגורר/ת איתו ומשרת/ת בפועל בשרות סדיר, או מתנדב/ת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה.

  הנחה בשיעור של 20% על כל שטח הנכס.

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • להורה המגיש בקשה בפעם ראשונה יש לצרף צילום תעודת גירושין, הסכם גירושין או פסק דין בנושא חזקה/משמרת על ילד.
  • להורה לילד מעל גיל 18 עד 21 ומשרת בפועל בשרות סדיר או מתנדב בשירות הלאומי יש לצרף צילום תעודת זהות של הילד +  ספח פתוח , צילום תעודת חוגר או אישור מתנדב/ת בשירות הלאומי.

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  הנחת עיוור

  בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ה-1985

  הנחה בשיעור 90% על כל שטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • המבקש הינו בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ה-1985

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • צילום תעודת עיוור

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  הנחת עולה

  עולה חדש / אזרח עולה

  הנחה בשיעור 90% עד 100 מ"ר משטח הנכס

  עולה חדש- זכאי להנחה למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום רישומו במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, תש"י-1950.

  אזרח עולה- מי שנתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה- זכאי להנחה למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • המבקש הינו בעל תעודת עולה חדש/ אזרח עולה וטרם חלפו 24 חודשים מיום קבלת המעמד

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • צילום תעודת עולה/אזרח עולה

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  עולה התלוי בעזרת הזולת

  הנחה בשיעור 80% על כל שטח הנכס

  עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי, על פי אישור המוסד לביטוח לאומי, לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח.
  המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק, על פי בקשתו, תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו.

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • המבקש הינו בעל תעודת המעידה על זכאותו.

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • צילום תעודה המעידה על זכאות מן המוסד לביטוח לאומי

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  פדוי שבי

  פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה- 2005

  הנחה בשיעור 20% על כל שטח הנכס

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • המבקש הוכר כפדוי שבי

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • צילום  אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדווי שבי, התשס"ה- 2005

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  הנחה לאיש צד"ל

  איש צד"ל- איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות הביטחון, ואשר הוכר כ"זכאי שיקום" על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע (המנב"ס), ובן זוגו.

  הנחה בשיעור 90% עד 100 מ"רמהשטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000.

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • המבקש הוכר כאיש צד"ל

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • צילום  אישור בדבר הכרה כאיש צד"ל

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  פטור לחיילים / למתנדבים בשירות הלאומי

  חייל/ת בשרות סדיר כל עוד שמשרת/ת ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו/ה ומחזיק/ה בנכס. מתנדב/ת בשירות לאומי כל עוד שמתנדב/ת  ומחזיק/ה בנכס.

  הנחה בשיעור 100%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  תנאים לקבלת ההנחה:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • חייל/ת בשירות סדיר ועד תום 4 חודשים מיום השחרור
  • מתנדב/ת בשירות לאומי כל עוד משרת/ת

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • חייל/ת- צילום תעודת חוגר. בתום השירות יש להגיש תעודת שחרור.
  • למתנדב/ת- צילום אישור מתנדב/ת בשירות לאומי. חובה לדווח למחלקת הגביה על הפסקה מוקדמת של השירות  (הפסקת השירות לפני התאריך שמופיע בתעודה).

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  שרות אזרחי / אזרחי-חברתי

  הנחה בשיעור 100%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  תינתן למחזיק בנכס שיתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן:

  • משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי (משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים)  - כל עוד הוא משרת והומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.
  • משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים- כל עוד הוא משרת והומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי
  • משרת בשירות אזרחי-בטחוני – כל עוד הוא משרת  והומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי- לאומי

  הנחה בשיעור 50%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  תינתן למחזיק בנכס שיתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן:

  • משרת בשירות האזרחי- חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים – כל עוד הוא משרת והומצא אישור מהמנהל או מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי –אזרחי.
  • משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל (משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא משרת והומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.
  • משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא משרת והומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי.

  הנחה בשיעור 75%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  תינתן למחזיק בנכס שיתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן:

  • משרת בשירות האזרחי- חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים – כל עוד הוא משרת והומצא אישור מהמנהל או מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי –אזרחי.

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  נפגעי מלחמה - נכה צה"ל, נכה משטרה, נכה שרות בתי הסוהר

  הנחה בשיעור 66%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  התנאים הנדרשים:

  • נכה צה"ל- מחזיק בנכס שהינו נכה צה"ל המקבל תגמולים לנפגעי מלחמה ממשרד הביטחון
  • נכה משטרה- מחזיק בנכס המקבל תגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים)
  • נכה שרות בתי הסוהר- מחזיק בנכס המקבל תגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור משרד הביטחון

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  נפגעי פעולות איבה

   נכה פעולות איבה במלחמת השחרור/ שאירים שכולים מפעולות איבה

  הנחה בשיעור 66%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  התנאים הנדרשים:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור מין המוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  משפחות שכולות

  בן משפחה של חייל שנספה במערכה, הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

  הנחה בשיעור 66%
  עד 70 מ"ר מגודל הנכס - עד 4 נפשות
  עד 90 מ"ר מגודל הנכס - 5 נפשות ומעלה

  התנאים הנדרשים:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • זכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור משרד הביטחון

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  חסיד אומות עולם

  מי שהוכר בידי רשות הזכרון "יד ושם" כחסיד אומות העולם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל.

  הנחה בשיעור 66% על כל שטח הנכס

  התנאים הנדרשים:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • הוגשה בקשה חתומה
  • המבקש הוכר כחסיד העולם

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  מקבלי גמלת הבטחת הכנסה

  מקבל/ת גמלת הבטחת הכנסה בתנאי שהחל/ה לקבל את הגמלה לפני 1/1/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים בזכאות לגמלה.

  הנחה בשיעור 70% על כל שטח הנכס

  התנאים הנדרשים:

  • המבקש זכאי לגמלת הבטחת הכנסה שהחל לקבלה לפני 1.1.2003 ומקבל באופן רציף

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה שהחלה לפני 1.1.2003 ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה.

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  מקבלי גמלת דמי מזונות

  מחזיק/ה בנכס מקבל/ת גמלת דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי בתנאי שהחל/ה לקבל את הגמלה לפני 1/1/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים בזכאות לגמלה.

  הנחה בשיעור 70% על כל שטח הנכס

  התנאים הנדרשים:

  • מחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש זכאי לגמלת דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 1.1.2003 ומקבל באופן רציף

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת דמי מזונות שהחלה לפני 1.1.2003  ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה.

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן

  חייל מילואים פעיל

  הנחה בשיעור 5% על כל שטח הנכס

  מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ה- 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא ההגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא ההגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.

  חייל מילואים פעיל מוגדר כמי שעשה לפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים, בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה.

  התנאים הנדרשים:

  • המחזיק בנכס נושא הבקשה
  • המבקש הינו חייל מילואים פעיל

  המסמכים הנדרשים:

  • צילום תעודת זהות + ספח פתוח
  • תעודת משרת מילואים פעיל או אישור מעמד משרת מילואים פעיל תקפים

  להגשת בקשה באופן מקוון לחצו כאן