בתום השירות יש להגיש תעודת שחרור
חובה לדווח למחלקת הגביה על הפסקה מוקדמת של השירות (הפסקת השירות לפני התאריך שמופיע בתעודה
הצהרה * שדה חובה
Browser not supported