טבלת אנשי קשר - יחידת הבריאות
שם תפקיד טלפון נייד טלפון נוסף מייל
זוהר יחיאלי זאבי מנהלת יחידת הבריאות 050-8651915 zohary@j-v.org.il

"קידום בריאות וקיימות במועצה בריאה וירוקה"

בתוכנית העבודה לשנת 2019, הגדירה מועצה אזורית עמק הירדן את תחום הבריאות בקהילה כאחד מחמשת יעדי המועצה לשנה זו:

המועצה תפעל לקידום בריאות התושבים והקהילות, העלאת מודעות לקיימות ושמירה על איכות הסביבה, באמצעות חינוך לבריאות וקיימות, עידוד והטמעת מערכות אקולוגיות ואכיפה.

מטרות ויעדי יחידת הבריאות

 • כתובת לפניות הציבור בנוגע לבעיות בתחום הבריאות בעמק
 • אירועים ופעילויות לקידום בריאות בישובים וברחבי המועצה
 • גיוס משאבים ותמיכות לפרוייקטים ותוכניות לקידום בריאות בעמק ובישובים
 • חינוך לבריאות וקידום אורח חיים בריא כבר מילדות- במוסדות החינוך לגיל הרך ובבתי הספר
 • עידוד הציבור הרחב לאורח חיים בריא אישית וקהילתית
 • הקמת מאגר מידע על שירותי הבריאות הקיימים בעמק ובאזור והנגשתו לתושבים
 • עבודה משותפת עם שרותי הבריאות הקיימים בעמק, ומאמץ משותף להרחבתם ושיפורם
 • העלאת מודעות הציבור למיצוי זכויות
 • בניית תוכנית ל"עמק נקי מעישון" ויישומה ברחבי העמק
 • הקמת צוותי בריאות קהילתית בישובים, קידום הבריאות גם דרך הסכמות והרגלים קהילתיים
 • "רשת ערים בריאות" – הקמת צוות היגוי רחב לחשיבה ותכנון קידום הבריאות בעמק.
 • מוכנות לשעת חירום בתחום הבריאות