מניעת התפשטות מחלת החצבת באזור עמק הירדן

מכתב לתושבים בנושא התפשטות מחלת החצבת באזור עמק הירדן