ה-22 באפריל - יום כדור הארץ

יום כדור הארץ הוא יום בינלאומי המציין מודעות להגנת הסביבה על פני הגלובוס כולו


יום כדור הארץ 2020

באופן סמלי מאד, בעיצומו של משבר עולמי סביב נגיף קורונה - נציין כולנו מחר את יום כדור הארץ.

ה-22 באפריל מציין את היום שבו תושבי העולם כולו עוסקים בחובה לשמור על כדור הארץ.

זהו יום בינלאומי המציין מודעות להגנת הסביבה של כדור הארץ. הוא בא להעלות את המודעות ליכולתו של כל אחת ואחד מאתנו להשפיע על גורלנו וגורל הדורות הבאים דרך התנהלות מקיימת ומתחשבת בסביבה ובמשאביה.

מוזמנים להצטרף למיזם העולמי של יצירה משפחתית ביום כדור הארץ 2020.

בנוסף, לשימושכן/ם ערכת פעילות חווייתית ליום כדור הארץ.