בלוח זה ניתן לפרסם מודעות רק עבור שירותים שניתנים בחינם או שמחירם אינו עולה על 50 שקל.

הזמנות המתפרסמות בעמוד זה מיועדות לקהל הרחב. הזמנות שאינן פתוחות בפני הציבור כולו - לא תפורסמנה.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק מודעות המנוסחות בשפה מכבדת ואשר נועדו לטובת כלל תושבי עמק הירדן.

המעוניינים לפרסם מודעות אשר נועדו לקדם מכירה, שיווק או כל אינטרס מסחרי אחר - מוזמנים לפנות אל אחד מאמצעי התקשורת והפרסום במדיות השונות.

 אין לראות בפרסום המודעה התחייבות לאמיתות של התוכן המופיע בה והאחריות היא על משגר ההודעה בלבד.