אנשי קשר 

.
מען למכתבים: מדור גבייה מ.א. עמק הירדן, 15132

צווים ותשלומים